Historia om Solhem

Det var en gång…

En döv man vid namn Dan Andersson som var ordförande i Göteborgs Dövas förening, han tyckte att döva skulle ha ett gemensamt sommarnöje men hur och var? Då fanns samtidigt en annan man vid namn Anders Olsson som var medlem i Göteborgs Dövas förening som hade släkt på Björkö. Anders åkte dit och kollade och upptäckte att det fanns en tomt med bara stenar, så han beslutade sig för att köpa tomten för 25 öre/kvadratmeter. Därefter började man åka från Göteborg med en ångbåt ut till alla öar i skärgården och kom till slut till Björkö med byggmaterial. Efter två och en halv timmes resa började de att gå en halvtimmes vandring mot Solhem. 1932 byggdes huset klart och allt är gjort av döva personer.

23 april 1932 köpte Göteborgs Dövas Förening (GDF) tomt på Bohus-Björkö Huset byggdes sommaren 1932 av arbetslösa döva som “byggare” och stod färdigt år 1934. GDF äger fortfarande huset och tomten.

Solhem

Adress: Skarviksvägen 100, 475 37 BOHUS-BJÖRKÖ